Rejsemedicin

Rejsemedicinsk rådgivning og vaccination dækkes ikke af den offentlige sygesikring
Læs mere om hvad Lægerne Under Elmene kan hjælpe med under private lægelige ydelser og vaccinationer udenfor sygesikringen.
Vaccinationsanbefalinger fra Statens Serum Institut

Rejsesygesikring:
1. Fra 1.august 2014 dækker dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring udenfor Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Lichtenstein (EØS lande) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, der dog ikke dækker det samme som det gule sundhedskort Mere om det Blå Sygesikringskort
2. Før rejser i resten af verden må det bestemt anbefales at man tegner en privat rejesforsikring. Udenrigsministeriets råd om rejseforsikringer
3. Almindelige rejseforsikringer dækker ikke dykkerulykker. Tillægsforsikring kan tegnes hos udbydere af rejseforsikring, eller man kan tegne en decideret dykkerulykkesforsikring hos Divers Alert Network eller Dansk Sportsdykker Forbund (medlemmer).

Medicin på rejsen:
Medbringer du visse typer medicin på rejsen du medbringe dokumentation for at medicinen er til eget forbrug.
Rejser du til et Schengen-land kan du få apoteket til at udstede et “Pillepas” gratis.
Borger.dk om Pillepas

Rejser du i resten af verden bør du rådføre dig med rejselandets ambassade/konsulat eller rejsebureauet.
Nogle lande kræver en lægeerklæring på engelsk der nøje beskriver den medbragte medicin – en såkaldt Medicinattest, der efterfølgende anbefales legaliseret på Udenrigsministeriet eller på rejselandets ambassade.
Mere om Medicinattester

Bliver du syg i udlandet:
1. Husk at bede om fuld kopi af din journal inklusive f.eks. blodprøvesvar og beskrivelser af f.eks. røntgenbilleder og scanninger, også selvom du ikke forstår sproget journalen er skrevet på.
Detaljer kan være relevante for efterfølgende behandling efter hjemkomsten.

2. Har du været indlagt selv kortvarigt på hospital i udlandet bør du efter hjemkomsten screenes for MRSA-hudbakterier, da du ellers skal på isolationsstue hvis du skal på hospital eller hospitalsambulatorium i Danmark
Screeningen er gratis og består af tre hudpodninger med vatpind.
Du skal selv bestille tid til det Lægerne Under Elmene