Private lægelige ydelser

Sygesikringsgruppe 2  
Konsultation sygesikringgruppe 2 kr. 300,-
Attester  
Motorattest (husk gyldigt pasfoto): kr 500,-
Attest ved afbestilling af rejse pga sygdom: kr 500,-
Muligheds erklæring betalt af arbejdsgiver: kr 500,-
Lægeerklæring vedr. sygdom kr 500
Rejsebrev gravide kr 500
Medicinattest til rejser kr. 500
Influenzavaccination af patienter over 65 u00e5r: kr 300
Alle øvrige lægelige attester afregnes enten efter specifik aftale med Lægeforeningen eller 500kr pr påbegyndt kvarter  
Vaccinationer  
Influenzavaccination af patienter 65+ år, visse kroniske sygdomme: Gratis
Influenzavaccination af andre end ovenstående: kr 200,-
HPV Vaccination uden for børneprogrammet kr 200,- + vacpris
Stivkrampe/difteri revaccination kr 200,-
Rejsevaccinationer  
Rejsemedicinsk rådgivning pr person kr 200,-
Rejsevaccinationshonorar pr vaccinationskonsultation kr 200