Graviditet

Graviditet

Under graviditeten
Undersøgelsestilbud under graviditeten
Undersøgelsestilbud under graviditeten
Undersøgelsestilbud under graviditeten
Graviditet og influenzavaccination
Information fra Sundhedsstyrelsen
Graviditet og lussingesyge
Hvis dit barn har Lussingesyge
Graviditet og Lussingsyge
Motion under graviditeten
Bogen “Graviditet og motion” af læge Bente Klarlund Pedersen
Forslag til styrketræning for den gravide med ukompliceret graviditet
Sundhedsstyrelsens håndbog om fysisk aktivitet - Kapitel om graviditet og fysisk aktivitet
Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om fysisk aktivitet til gravide
Bækkengener under graviditeten
Graviditet og bækkensmerter - pjece fra Danske Fysioterapeuter med øvelser
Bækkensmerter under graviditeten
Gravid undersøgelser af fostret

Rejser under graviditeten:
Hvert flyselskab fastlægger selv hvornår gravide ikke længere være passagerer.
Klinikken udsteder gerne en “Rejseattest for gravide” – en lægeerklæring på engelsk, der følger Lægeforeningens anbefalinger ift. hvilke oplysninger, der skal foreligge og hvordan det skal formuleres.