Billeder fra klinikken

Indgangsparti

Indgangsparti

Lægerne under elmene

Lægerne Under Elmene

Reception

Reception

Kit Christensens konsultation

Konsultations værelse

Store venteværelse

Store venteværelse

lille venteværelse

Lille venteværelse

Jane Møller Andersens konsultation

Konsultations værelse

Uddannelseslæge konsultation 2

Konsultation værelse

Uddannelseslæge konsultation

Konsultations værelse

Cecilie Thorning Jacobsens

Konsultations værelse